Japanse begrippen

tellen

 • Ichi: 1
 • Ni: 2
 • San: 3
 • Shi: 4
 • Go: 5
 • Roku: 6
 • Shichi: 7
 • Hachi: 8
 • Ku: 9
 • Ju: 10
 • Ni-Ju: 20
 • Hyaku: 100
 • Sen: 1000

diversen

 • Migi: Rechts
 • Hidari: Links
 • Mae: Voorwaarts (verplaatsing)
 • Sagaru: Achterwaarts (verplaatsing)
 • Hantai: Wisselen van stand of houding
 • Mawate: Omdraaien
 • Kamae: Houding
 • Kamaete: Teken om aangegeven stand aan te nemen
 • Jiyu Kamae: Vrije handhouding welke een zekere gevechtsrealiteit uitdrukt
 • Obi: band
 • Gi: Karate pak
 • Dojo: Trainingsruimte

Begin en einde van de training

 • Osu: Teken van begrip
 • Seiza: Opdracht om te gaan zitten
 • Mokuso yame: Einde meditatie
 • Mokuso: Aanvang meditatie
 • Shomen ni rei: Groet aan de Shomen
 • Sensei ni rei: Groet aan de leraar
 • Sempai ni rei: Groet aan de assistent leraar
 • Otagai ni rei: Groet aan de medeleerlingen
 • Kiritsu: Verzoek om op te staan
 • Osu: Groet. Wordt gebruikt bij het betreden en verlaten van de dojo, bij het werken met een partner, bij het tonen van
 • doorzettingsvermogen en begrip.

standen

 • Heisoku Dachi: Voeten gesloten
 • Musubi Dachi: Hielen tegen elkaar; voeten in V-vorm verbonden. Armen evenwijdig aan het lichaam, pinken tegen zijnaad broek
 • Hachiji Dachi: Schouderbreedte; voeten naar buiten wijzend
 • Kiba Dachi: 2 x schouderbreedte; voeten evenwijdig
 • Zenkutsu Dachi: Voorwaartse stand (verhouding 60%-40%)
 • Kokutsu Dachi: Achterwaartse stand (verhouding 70%-30%)
 • Fudo Dachi: Gevechtsstand; gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu- en kiba dachi)

Afweertechnieken (uke waza)

 • Age Uke: Opwaartse afweer
 • Soto Uke: Afweer van buiten naar binnen
 • Uchi Uke: Afweer van binnen naar buiten
 • Gedan Barai: Lage afweer
 • Shuto Uke: Afweer met de meskant van de hand
 • Morote Uke: Met andere arm ondersteunde afweer
 • Kakiwake Uke: Dubbele openende afweer

Stoottechnieken (tsuki waza)

 • Oi Tsuki: Voorwaartse vuiststoot vanaf zelfde zijde als het naar voren gaande been (stap en stoot tegelijk)
 • Gyaku Tsuki: Tegengestelde vorderende vuiststoot
 • Kizame Tsuki: Reikende vuiststoot met voorste arm
 • Nukite: Speerhand steekstoot

Trap- en stamptechnieken (geri waza)

 • Mae Geri: Voorwaartse trap met de bal van de voet
 • Mae Geri Kekomi: Voorwaartse stamp met de hiel
 • Yoko Geri Keage: Zijwaartse stijgende trap met meskant voet
 • Yoko Geri Kekomi: Zijwaartse stamp met meskant voet
 • Mawashi Geri: Cirkelende trap met de bal van de voet
 • Ushiro Geri Kekomi: Achterwaartse stamp met de hiel
 • Fumikomi: Naar beneden gerichte stamp met meskant voet
 • Kin Geri: Mae geri met de wreef naar het kruis

Slagtechnieken (uchi waza)

 • Shuto Uchi: Slag met meskant hand
 • Uraken Uchi: Slag met bovenkant vuist (knokkels)
 • Tettsui Uchi: Slag met hamervuist

Trainingsvormen

 • Kihon: Stijltechnische basistraining
 • Kihon Kumite: Stijltechnische basistraining met partner
 • Kihon Ippon Kumite: 1-staps; 1 aanval, 1 afweer, 1 tegenaanval
 • Kihon Sanbon Kumite: 3-staps; 3 aanval, 3 verdediging, 1 tegenaanval
 • Kihon Gohon Kumite: 5-staps; 5 aanval, 5 verdediging, 1 tegenaanval
 • Kaeshi Ippon Kumite: Aanval; afweer direct gevolgd door voorwaartse tegenaanval; afweer, tegenaanval
 • Jiyu Ippon Kumite: 1-staps gevecht. Afgesproken aanvallen in vrij bewegende vorm
 • Jiyu Kumite: vrij gevecht

Uitvoering kata

 • Kata: Individuele stijloefening volgens een bepaald grondpatroon en een reeks principe vormen als weergave van een re
 • Shiho: Vierhoekstraining (vereenvoudigde kata principe)
 • Bunkai: Applicatie- of toepassingsvorm voor technieken of kata's
 • Musubi Dachi: Voeten in V-vorm verbonden. Armen evenwijdig aan het lichaam, pinken tegen zijnaad broek
 • Rei: Formele buiging zonder het uitspreken van "osu"
 • Yoi: Wees gereed; stand Hachiji Dachi, vuisten gesloten
 • Hajime: Begin/vang aan
 • Yame: Eindigen; aannemen van Hachiji Dachi
 • Yasume: Ontspannen; tevens afgroeten in Musubi Dachi
 • Shisei tai: Lichaamspositie; verzoek tot het aannemen van een bepaalde houding behorende bij verschillende